Một chút khó chịu cũng có thể để lại những hậu quả khó lường đấy Cự Giải. Do đó, hãy …