Bói horoscope

Bói horoscope/

Bói horoscope

Bói horoscope Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian chừng 30 – 31 ngày, Mặt Trời sẽ đi qua một trong mười hai chòm sao đặc biệt. Ai sinh ra trong thời gian Mặt Trời đi qua chòm sao nào thì họ sẽ được chòm sao đó chiếu mệnh và tính cách của họ cũng bị chòm sao ảnh hưởng nhiều. 12 chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo, có nghĩa “Đường đi của mặt trời”. Theo phương Tây, vòng tròn này tân là Horoscope. Tiếng Hy Lạp là Zodiac – “Vòng tròn của các linh vật.” Từ ngữ Horoscope bao gồm 2 chữ gốc “hora” là thời gian (tiếng Latinh) và “skopos” là quan sát, chiêm nghiệm (tiếng Hy lạp). Do đó nó là một bộ môn chiêm tinh học dựa trân thời điểm sinh để thiết lập lá số “tử vi”. Nó quan sát vị trí của các tinh tú xuất hiện vào giờ sinh của từng người. Những tinh tú chiếu vào cung mệnh đó ảnh hưởng trực tiếp đến cá tính và tiềm năng của đương số. Nó còn cho biết khuynh hướng nghề nghiệp và thái độ sống của mỗi loại người một cách khá chính xác.

Bói horoscope 2016

Đi lên